درمان ترک های پوستی با روغن های گیاهی

درمان ترک های پوستی با روغن های گیاهی ترک های پوستی خطوط نازک و نواری شکلی هستند که موازی یا نزدیک به هم بر روی پوست قرار دارند. این خطوط به انگلیسی Stretch mark یا استریا نامیده می شوند. ترکهای پوستی نوعی اسکار روی پوست می باشند که اغلب درپی کشش سریع پوست یا تغییر وزن سریع […]