تاریخچه پرس سرد

نگاهی به تاریخچه روغنگیری به روش پرس سرد در ایران: روغنگیری پرس سرد که امروزه به عنوان سالم ترین و درست ترین روش روغنگیری از دانه ها تحت فشار و بدون اعمال حرارت معرفی می­شود در قدیم به «عصّاری» معروف بوده است. عصّاری در روغنگرخانه یا عصارخانه که ساختمان ویژه‌ با آسمانه‌ای بلند و دستگاه های سنگ آسیابی […]

درحال بارگذاری ...